Lege oharra

Lege oharra

Izaera pertsonaleko datuen inguruan indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiari jarraiki, jakinarazten dizugu zure datuak A20098349 zenbakidun IFK duen eta EIBARKO (20600, GIPUZKOA) AZITAIN INDUSTRIAGUNEKO 3 BIS eraikinean helbidea duen DEBEGESA SA sozietatearen titularitateko tratamendu-sisteman sartuko direla; jarraian zerrendatzen dira datuak gordetzearen helburuak, gordetzeko epeak eta legitimazio-oinarriak:

  • Helburua: hiru hilabetero albisteak eta informazio turistikoa bidaltzea buletin batean.
  • Datuak gordetzeko epea: Emandako baimenak indarrean dirauen bitartean.
  • Oinarri legitimoa: Interesdunaren baimena

Datuen babeserako indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiak ematen dizkizun eskubideei jarraiki, izaera pertsonaleko datuak eskuratzeko, zuzentzeko, datuen tratamendua mugatzeko, ezabatzeko (”ahazteko eskubidea”), eramateko eta aurkaratzeko, zein datuak tratatzeko emandako baimena atzera botatzeko eskubideez balia zaitezke, zure eskabidea goian adierazten den posta-helbidera edo director@debegesa.eus helbide elektronikora bideratuta. Eskumena duen Kontroleko Agintaritzarengana jo dezakezu egoki irizten diozun edozein erreklamazio aurkezteko.

Jakinarazten dizugu agiri hau betetzearekin, berariazko baimena ematen diguzula datuak aurrez aipatutako helburuetarako tratatzeko.

Albisteak