Defektuzko Albistea

Lower Deba MTB Centre

THIS MTB CENTER IS TEMPORARILY CLOSED.

 

RECEPTION POINT: Mintxeta Sports Centre, Elgoibar (Gipuzkoa).

Opening Times: Monday to Friday: 10 am to 10 pm; Saturdays: 10 am to 1 pm and 4 pm to 7 pm and Public Holidays: 10 am to 1 pm.

 

mintxeta2
mintxeta2

 

 

News